CHÍNH SÁCH NĂNG ĐỘNG

1 Combo = 2.700.000 đồng = 1 hộp Solnara + 2 hộp Trà THANH CAN.

Mức năng động dựa trên TỔNG thu nhập và phần thưởng trong tuần (dưới 10 triệu/1 tuần khỏi năng động).

* 10 triệu: năng động 1 combo.

* 20 triệu: năng động 2 combo.

* 30 triệu: năng động 3 combo.

* 40 triệu: năng động 4 combo.

* 50 triệu: năng động 5 combo.

* 60 triệu: năng động 6 combo.

* 70 triệu: năng động 7 combo.

* 80 triệu: năng động 8 combo.

* 90 triệu: năng động 9 combo.

* 100 triệu: năng động 10 combo.

Tổ chức kinh doanh là gì - Tổng hợp các loại hình tổ chức kinh doanh mới nhất 2020 - Livestream