CƠ CHẾ LÊN DANH HIỆU

* Tổng thu nhập: 1.000.000.000 đồng (đạt danh hiệu Manager) được hưởng 10% F1, 5% F2, 5% F3, 5% F4 và 2% F5 + 02 vé du lịch đến Trung Quốc (Thành Đô, Núi Nga Mi và Cửu Trại Câu).

* Tổng thu nhập: 3.000.000.000 đồng (đạt danh hiệu Senior Manager) được hưởng 10% F1, 5% F2, 5% F3, 5% F4, 2% F5 và 2% F6 + 02 vé du lịch trên SIÊU DU THUYỀN Ovation of the Seas.

* Tổng thu nhập: 9.000.000.000 đồng (đạt danh hiệu Director) được hưởng 10% F1, 5% F2, 5% F3, 5% F4, 2% F5, 2% F6 và 2% F7 + 02 vé du lịch đến Thiên đường Maldives.

* Tổng thu nhập: 27.000.000.000 đồng (đạt danh hiệu Senior Director) được hưởng 10% F1, 5% F2, 5% F3, 5% F4, 2% F5, 2% F6, 2% F7 và 2% F8 + 02 vé du lịch đến Trung Quốc (Thành Đô, Núi Nga Mi và Cửu Trại Câu) + 02 vé du lịch trên SIÊU DU THUYỀN Ovation of the Seas + 02 vé du lịch đến Thiên đường Maldives + 01 chiếc xe BMW trị giá 2.400.000.000 đồng.

* Giúp được 5F1 đạt danh hiệu Senior Director (5F1 chia đều ở 2 nhánh) sẽ lên danh hiệu President: được hưởng 10% F1, 5% F2, 5% F3, 5% F4, 2% F5, 2% F6, 2% F7, 2% F8 và 2% F9 + 02 vé du lịch đến Trung Quốc (Thành Đô, Núi Nga Mi và Cửu Trại Câu) + 02 vé du lịch trên SIÊU DU THUYỀN Ovation of the Seas + 02 vé du lịch đến Thiên đường Maldives + 01 căn biệt thự trị giá 24.000.000.000 đồng.

* Giúp được 5F1 đạt danh hiệu President (5F1 chia đều ở 2 nhánh) sẽ lên danh hiệu President Diamond: được hưởng 10% F1, 5% F2, 5% F3, 5% F4, 2% F5, 2% F6, 2% F7, 2% F8, 2% F9 và 2% F10 + 02 vé du lịch đến Mỹ và 4 nước Châu Âu + Quỹ Phong Cách Sống có xác nhận của Ngân Hàng (250.000.000 đồng x 480 tháng = 120.000.000.000 đồng).