The Survival Tabs – Thực phẩm sinh tồn

Thực phẩm sinh tồn – The Survival Tabs – Made in USA là nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong khối lượng nhỏ nhất. Viên thực phẩm này được sáng chế với mục đích thay thế các bữa ăn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các tình huống khẩn cấp, hoặc khi đi dã ngoại, du lịch, công tác…(có thể bảo quản 25 năm nếu chưa mở hộp).