Protandim Nrf2 Synergizer

Protandim là sản phẩm được chứng minh lâm sàng có tác dụng: làm giảm sự căng thẳng gốc oxy hóa tới 40%. Với công thức đặc biệt đã được cấp bằng sáng chế, Protandim là thành phần bổ sung hữu hiệu chống lão hóa và thoái hóa cho cơ thể.

Danh mục: